Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Verslininkų asociacija

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

 Š. m. balandžio 27 d. vyko Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo išrinktas naujas Asociacijos Prezidiumas. Į Prezidiumą išrinkti 9 nariai: Vitolis Urmonas (AB „Klovainių skalda“), Aidas Ridikas (A. Ridiko individuali įmonė "MUKAS"), Vydmantas Daujotas (UAB "Davra"), Edikas Drupas (UAB "Robusta"), Zenonas Pekelis (UAB "Agro Lašmuo"), Inga Dilienė (UAB "Norgauda"), Rolandas Kairys (UAB "Roldana"), Virgaudas Kanauka (UAB "Kanrugėlė"), Dalė Valantinienė (UAB "Žygeglė").

 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentu išrinktas Vitolis Urmonas (AB „Klovainių skalda“).

 Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos revizoriumi išrikta Vilma Jokantienė (Ind. V. Jokantienės įmonė "Vigra. 


2017 m. gruodžio 6 d. Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacijos ir Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybos narės, Inos Dilienės, iniciatyva susitiko Naujosios Akmenės, Pasvalio ir Pakruojo verslo ir miesto vietos veiklos grupės atstovai Pakruojyje bei Pakruojo rajono savivaldybės atstovai. Susitikime dalyvavo 23 atstovai, kurie diskutavo verslo ir miesto bendruomenių problemų ir perspektyvų klausimais. 

Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas Antanas Kairys pakvietė diskutuoti apie Aukštaitijos verslo sąjungos bendrą veiklą ir pasiūlė Naujosios Akmenės ir Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacijoms jungtis prie sąjungos bei pradėti bendrai diskutuoti aktualiais klausimais ir spręsti iškilusias problemas. Verslininkai diskutavo apie savivaldybėse veikiančius verslininkų rėmimo fondus. Pakruojo r. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Marius Senulis papasakoja apie savivaldybėje veikiantį smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą.

Svečiai domėjosi Pakruojo miesto vietos veiklos grupės Strategijos įgyvendinimu, įgyta patirtimi ir  aktualiomis problemomis, gausiai surinktais vietos plėtros projektiniais pasiūlymais bei juose numatomomis įgyvendinti projekto idėjomis. Patirtimi pasidalino Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektų koordinatorė Vaida Šeižė ir  projekto vadovas Svajūnas Miknevičius.  

Po susitikimo svečiai ir pakruojiečiai buvo pakviesti aplankyti Pakruojo Sinagogą. Pažintinę ekskursiją pravedė Pakruojo verslo centro darbuotojas Rimvydas Gasperavičius.

Organizatoriai dėkoja visiems dalyvavusiems už prasmingą diskusiją ir malonų susitikimą.

 

   

  

 

    


2016 m. lapkričio 4 d. UAB „Mano kamanė“ organizavo mokymo renginį tema „Vadovų įgūdžių lavinimas“, kuriuos pravedė UAB „Galimybių arsenalas“ Lektorė, verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Lektorė turinti ilgametę seminarų pravedimo ir verslo įmonių konsultavimo patirtį. Mokymo renginyje dalyviai klausėsi 14 potemių. Mokymo dalyviai buvo įmonės vadovas ir darbuotojai bei Pakruojo rajone veikiančių įmonių vadovai ar atstovai atliekantys vadovavimo funkcijas įmonėse. 

 Mokymo renginyje dalyviai nagrinėjo efektyvaus ir neefektyvaus vadovo elgesio bruožus, analizavo jų atskirimo ir pakeitimo priemones. Renginio dalyviai aiškinosi įmonės strateginio planavimo žingsnius nuo įmonės misijos ir vizijos kūrimo, vertybių įsivardijimo, įmonės tikslų ir strateginių sprendimų išsikėlimo iki priemonių numatymo savo įmonėse, kad būtų pasiektas rezultatas. Įmonių vadovai mokėsi išsikelti ne tik įmonės tikslus, bet ir, kaip suformuluoti ir suderinti darbuotojo, grupės darbuotojų ir įmonių tikslus. Analizavo, kaip atpažinti netinkamai nustatytų tikslų pasekmes ir koks turėtų būti vadovo elgesys su darbuotojais, kaip juos motyvuoti tikslų siekimui.

Po kiekvienos mokymų teorinės dalies, mokymų dalyviai turėjo galimybę žinias įtvirtinti praktiniuose užsiėmimuose, analizuodami savo įmonės pavyzdžiu visas situacijas. Atliko įmonės išorinę ir vidinę analizę, įsivardino strategines alternatyvas, pasirinko strategijas ir jos įgyvendinimo būdus, kontrolės būdus, įsivertino.

Daugiausia diskusijų sulaukusi mokymų tema „12 motyvacijos faktorių“. Mokymų dalyviai analizavo 12  tipų darbuotojus, kaip juos atpažinti, skatinti ir motyvuoti bei kokias darbo sąlygas sukurti, kokie tarpusavio santykiai įmonei naudingiausi, įmonės darbų paskirstymą, pagal darbuotojų turimą atsakomybės laipsnį, kūrybiškumo skatinimą įmonėse, darbuotojų tobulėjimo ir savarankiškumo skatinimą. Motyvacijos projekcinius ir situacinius klausimus bei grįžtamąjį ryšį su darbuotoju, mokymų dalyviai sudarinėjo bei analizavo pritaikydami įmonių situacijose su darbuotojais.

 

Viena iš svarbiausių temų įmonių vadovams buvo apie tai, ką vadovas turi žinoti apie darbuotojų pasipriešinimą pokyčiams, kokios yra pasipriešinimo stadijos ir kaip darbuotojus motyvuoti tokiose stadijoje, kad jie nesipriešintų įmonėse įgyvendinamiems pokyčiams.

Kiekvienas mokymo renginio dalyvis išklausė 6 ak. val. mokymus ir gavo sertifikatą, patvirtinantį vadovavimo žinių įgijimą.

 

 

 

 

 

  

 

GRĮŽTI