Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Verslas rajone

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SITUACIJOS APŽVALGA PAKRUOJO RAJONE 2017 METAIS 

Pakruojo rajone dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės, kurių dėka rajone kuriamos darbo vietos, pridėtinė vertė, mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams.

Pakruojo rajono savivaldybės ekonominės situacijos problematika – vyrauja labai smulkios ir vidutinės įmonės, žemas verslumo lygis rajone, aukštas registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, tendencingas gyventojų skaičiaus mažėjimas.

Pakruojo rajono savivaldybėje tūkstančiui gyventojų tenka 13,9 SVV. Šis santykinis rodiklis atspindi Pakruojo rajono savivaldybės verslumo lygį.

Pakruojo rajone dominuojančios ūkio šakos yra: žemės ūkis, kalnakasyba ir karjerų eksploatavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba.

LR Statistikos departamento duomenimis 2017 m. pabaigoje Pakruojo r. buvo įregistruoti 767 ūkio subjektai, iš jų veikiantys – 395.

LR Statistikos departamento duomenimis 2017 m. pabaigoje  Pakruojo r. savivaldybėje veikė 271 mažos ir vidutinės įmonės, tai sudarė apie 68,61 proc. visų veikusių ūkio subjektų. Per 2017 metus Pakruojo rajone įregistruota 10 mažų ir vidutinių įmonių, 2016 m. – 20, 2015 m. – 16.  2017 m. išregistruoti SVV subjektai - 9, 2016 m. –62, 2015 m. – 16.

SVV veikiančių subjektų skaičius Pakruojo rajono savivaldybėje 2017 metais, lyginant su 2015 metais, išaugo 8,83 proc., tačiau lyginant su 2016 m. sumažėjo 2,52 proc.

Vadovaujantis LR Statistikos departamento duomenimis, didžiausią dalį veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 2017 m. pabaigoje pagal ekonominės veiklos rūšis Pakruojo rajone sudarė: didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 31,7 proc. (86 įmonės), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės – 15,5 proc. (42 įmonės), transporto ir saugojimo – 13,7 proc. (37 įmonės) ir apdirbamosios gamybos – 11,4 proc. (31 įmonė).

Didžioji dalis mažų ir vidutinių įmonių 48 proc. buvo uždarosios akcinės bendrovės (131 bendrovė), 38,8 proc. – individualios įmonės (105 įmonės), 5,5 proc. žemės ūkio bendrovės (15 bendrovių), kitos įmonės 7,7 proc. (20 įmonių).

 Skirstant pagal pajamų grupes 2017 metais Pakruojo rajone veikiančių mažų ir vidutinių įmonių daugiausiai buvo: 26,9 proc., kurių pajamos 10 000 – 49 999 Eur,  17,3 proc. sudarė įmonės, kurios pateko į 50 000–99 999 Eur gaunamų pajamų grupę, 20,7 proc., kurių pajamos  100 000–499 999 Eur ir 15,9 proc. sudarė įmonės, gaunančios pajamų iki  9 999 Eur.

2017 metais pagal pardavimo pajamas rajone dominuoja UAB „Idavang“, AB „Dolomitas“, AB „Klovainių skalda“, UAB „Robusta“.

Didžiausias eksportuotojas Pakruojo rajone – UAB „Idavang“.

Daugiau nei pusę (57,9 proc.) visų veikiančių įmonių Pakruojo rajono savivaldybėje sudaro įmonės, kuriose dirba iki keturių darbuotojų. Labai mažos įmonės (5-9 darbuotojai) sudarė 17,7 proc., turinčios 10–19 darbuotojų sudarė 10 proc. veikiančių mažų ir vidutinių įmonių, 20 – 49 darbuotojus turinčios įmonės – 8,1 proc., 50 – 99 darbuotojus turi  4,1 proc. rajono įmonių  ir 100-149 darbuotojus turi  2,2 proc. visų veikiančių mažų ir vidutinių įmonių.

Didžiausios Pakruojo rajone veikiančios įmonės pagal darbuotojų skaičių yra UAB „Idavang“ (261 darbuotojas) ir AB „Dolomitas“ (161 darbuotojas).

Įmonių bankrotas. Vadovaujantis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie LR finansų ministerijos duomenimis Pakruojo r. savivaldybėje 2017 m. buvo baigtos 5 įmonių bankroto procedūros, iš kurių 3 Pakruojo mieste.

Verslo liudijimai. Vadovaujantis Statistikos departamento duomenimis, gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus skaičius 2017 m. Pakruojo r. savivaldybėje buvo 479, verslo liudijimų mokesčio lengvatos buvo pritaikytos 279 asmenims, tai sudaro 58,2 proc. verslo liudijimus įsigijusių asmenų. Didžiausia dalis verslo liudijimų įsigyta užsiimti paslaugų veikla (68,3 proc.).

Individualią veiklą pagal pažymą 2017 metais vykdė 529 asmenys, tame skaičiuje 172 jauni asmenys (18-29 m).

VšĮ Pakruojo verslo informacijos centro informacija

 

GRĮŽTI