Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Naujienos
2017-01-29
Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursas

 

Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-18.

 Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

 Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

  • skatinančios jaunimo verslumą;

  • skatinančios jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą;

  • skatinančios jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje, kūrybiškumą;

  • ugdančios socialinius jaunimo įgūdžius;

  • ugdančios jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, ypač daug dėmesio skiriant savižudybių prevencijai, psichinei sveikatai;

  • vystančios darbą su jaunimu gatvėje ir (ar) mobilų darbą su jaunimu.

 Konkursui paraišką gali teikti:

  • jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;

  • bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).

 Finansavimo prioritetai teikiami paraiškoms, kurias įgyvendinant:

  • veikla vykdoma savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių, į projektą įtraukiant jaunimą, gyvenantį savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius, Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, neviršija 30 tūkstančių;

  • jaunimas skatinamas prisidėti prie bendruomeninių organizacijų ir (ar) jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.

 Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-ucme.html