Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

PARENGTI INVESTICINIAI PLANAI

Pagal 2017 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ paskelbtą kvietimą, parengta 18 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Pakruojo r. investicijų planų:

1. Vasario 16-osios g. 13

Butų skaičius – 16
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-30
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

2. Saulėtekio g. 44

Butų skaičius – 40
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-30
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

3. Saulėtekio g. 40

Butų skaičius – 40
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

4. Saulėtekio g. 42

Butų skaičius – 19
Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius - 1
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

5. Saulėtekio g. 48

Butų skaičius – 30
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

6. Mindaugo g. 4

Butų skaičius – 32
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

7. Kęstučio g. 8

Butų skaičius – 6
Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius - 2
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

8. Vilniaus g. 34

Butų skaičius – 6
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

9. Mažoji g. 1, Pakruojo k., Pakruojo r.

Butų skaičius – 12
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

10. Vytauto Didžiojo g. 60

Butų skaičius – 8
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-01-31
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

11. P. Mašioto g. 51

Butų skaičius – 45
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

12. P. Mašioto g. 59

Butų skaičius – 20
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

13. Vilniaus g. 32

Butų skaičius – 6
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

14. Vilniaus g. 33

Butų skaičius – 6
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

15. Taikos g. 18

Butų skaičius – 7
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA– 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

16. Taikos g. 20

Butų skaičius – 8
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

17. Taikos g. 24

Butų skaičius – 16
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E

18. Kęstučio g. 1

Butų skaičius – 8
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas patvirtintas BETA – 2018-02-17
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E


GRĮŽTI