Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

Apie mus

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras - yra ne pelno organizacija, teikianti verslo valdymo paslaugas pradedantiems, smulkiems ir vidutiniams verslininkams, kitoms įmonėms ir organizacijoms.

Pagrindinis Pakruojo verslo informacijos centro veiklos tikslas - smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Pakruojo rajone skatinimas, sudarant palankias sąlygas pradedantiems verslininkams, smulkaus ir vidutinio verslo subjektams gauti informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas, teikti informacinę ir praktinę pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių  kūrimosi rajone ir padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti savo veiklą, prisitaikant prie kintančių  rinkos sąlygų, didinant konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

Įgyvendindamas šiuos tikslus Pakruojo verslo informacijos centras skatina rajono socialinę ekonominę  plėtrą, skatina naujų darbo vietų  kūrimąsi bei padeda veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą.  Siekiama, kad kuo daugiau ūkio subjektų sustiprėtų  pirmaisiais veiklos metais, įsigytą pakankamai išteklių ir patirties verslui plėtoti. Pakruojo verslo informacijos centras padeda pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę  pagalbą, padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoja ir rengia verslo planus ir investicinius projektus, kelia verslininkų  kvalifikaciją verslo valdymo srityje. Glaudžiai bendradarbiaujant su kitais verslo konsultaciniais centrais Lietuvoje ir užsienyje, visuomenėje skleidžiamos pažangios ekonominės idėjos.

Pakruojo verslo informacijos centras įsteigtas 2002 m. rugsėjo 17 d. Centro steigėjai Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

GRĮŽTI