Lietuviškai English

Viešoji įstaiga Pakruojo verslo informacijos centras

Įmonės kodas 168290365 Ne PVM mokėtojas
Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis
Tel./faks. (8 421) 61 213 

Mob. 8 616 10 765 

El. paštas: info@pakruojovic.lt  

NAUJIENOS

Informacija dėl paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus Pakruojyje pagal LR Aplinkos ministro 2017-10-02 skelbtą kvietimą

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ paskelbtu kvietimu Pakruojyje buvo parengta 18 daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų: 17 – Pakruojo mieste, 1- Pakruojo r. Pakruojo k.

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra įvertinusi paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus, teiktas pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-803 paskelbtą kvietimą ir vadovaujantis Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1 – 267, 14 ir 15 punktais buvo patvirtintas, šiais metais finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų ir rezervinis atnaujinimo (modernizavimo) projektų, sąrašai.

Daugiabučio namo Mažoji g. 1, Pakruojo km. Pakruojo r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektas pateko į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai nepatekę į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą:

 1. Saulėtekio g. 44, Pakruojis
 2. P. Mašioto g. 51, Pakruojis
 3. Saulėtekio g. 40, Pakruojis
 4. Mindaugo g. 4, Pakruojis
 5. Saulėtekio g. 48, Pakruojis
 6. Taikos g. 24, Pakruojis
 7. Saulėtekio g. 42, Pakruojis
 8. P. Mašioto g. 59, Pakruojis
 9. Taikos g. 18, Pakruojis
 10. Vasario 16-osios g. 13, Pakruojis
 11. Vytauto Didžiojo g. 60, Pakruojis
 12. Taikos g. 20, Pakruojis
 13. Kęstučio g. 1, Pakruojis
 14. Kęstučio g. 8, Pakruojis
 15. Vilniaus g. 32, Pakruojis
 16. Vilniaus g. 33, Pakruojis
 17. Vilniaus g. 34, Pakruojis

Šiame sąraše esantys projektai eilės tvarka gali būti perkeliami į finansuojamų projektų sąrašą, jeigu finansuojamų projektų sąraše esantis projektas teisės aktų nustatytais terminais nėra pradėtas įgyvendinti.

Esant finansiniams ištekliams atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti ir (ar) valstybės paramai teikti, gali būti pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys dėl projektų, esančių rezerviniame sąraše įgyvendinimo.

Patvirtinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) sąrašai:

Finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. paskelbtą kvietimą

Rezervinis atnaujinimo (modernizavimo) projektu sąrašas pagal LR Aplinkos ministro 2017 . spalio 2 d. paskelbtą kvietimą.

 

GRĮŽTI